Zending en kerkplanting

Zending en kerkplanting

“Maakt discipelen van alle volken…”

Mattheüs 28:19

MAF Suriname vervuld vooral een verbindende en faciliterende rol in de Evangelieverkondiging en gemeente-opbouw in het ontoegankelijk binnenland. We brengen zendelingen, kerkleiders, dorpbestuurders en NGO’s met elkaar in verbinding en spelen daarbij in op signalen voor evangelisatie en kerkplanting.

We zorgen voor logistiek en Bijbelonderwijs op conferenties en faciliteren een opleiding voor inheemse kerkleiders, de Bijbelschool ‘Weejo’.

Wij spannen ons in om de komende jaren in de meeste inheemse en Marrondorpen Bijbelgetrouwe kerken te zien ontstaan en te voorzien in opleiding voor kerkleiders. In het uitvoeren van onze missie houden rivieren, bossen en bergen ons niet tegen. In diepe afhankelijkheid van onze Opdrachtgever, de Heere Jezus Christus brengen we hoop, hulp en heling voor deze parels uit de Amazone.