Welkom op de website van Mission Aviation Fellowship Suriname, ook bekend als MAF Suriname.

MAF Suriname gaat verder waar wegen ophouden en zet drie vliegtuigen in om het geïsoleerde binnenland van Suriname te bereiken. Het belangrijkste doel is de verspreiding van het evangelie. Daarnaast is MAF Suriname van groot belang voor medische hulp en gemeenschapsontwikkeling in het binnenland van Suriname. Voor nieuwe MAF-piloten biedt MAF Suriname, na het behalen van het commerciële brevet en MAF-standaardisatie, een tweejarig ervaringsprogramma aan.

Onze visie
MAF Suriname wil een middel zijn waardoor de mensen in Suriname de liefde van Jezus Christus zullen zien en horen en het Evangelie zullen aannemen en de Zaligmaker Jezus met een waarachtig hart en levend geloof zullen omhelzen.

Onze missie
MAF Suriname is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voorhulp en het Evangelie.

Onze kernwaarden

  • Klantgericht,
  • Waardevol,
  • Professioneel,
  • Liefde,
  • Passie.

Partners
Al sinds de oprichting voert MAF Suriname vluchten uit voor de Medische Zending (MZ). MAF Suriname vliegt artsen en medicijnen naar de poliklinieken in het binnenland en vormt de ambulancedienst tussen het binnenland en de stad.
Het Amazon Conservation Team (ACT) zet zich in voor natuurbehoud en duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen in de zuidelijke helft van Suriname. MAF Suriname maakt dit werk mede mogelijk door het transport door de lucht.