Dagelijkse devotions

Deze ontmoetingen die door ons hele team worden bijgewoond, vormen het kloppend hart van onze organisatie. Samen overdenken, bidden, danken en prijzen, is een motivatiebron voor ons functioneren. Er is groei in onze dagelijkse devotions door een betere aanvoer van gebed updates. Mijn bel– en appronde is intussen bij onze vrienden bekend. Er wordt gebeden voor kerkleiders, dorpbestuurders, zendelingen en NGO’s.
Door: Dennis Redmount

Gebed buiten de hangaar
Speciaal gebed buiten de hangaar