Over ons

Wie zijn we

De in 1964 opgerichte Mission Aviation Fellowship Suriname (MAF Suriname), is een zelfstandige Surinaamse stichting, voortgekomen uit MAF USA en als filiaal nog steeds hiermee verbonden. Statutair ligt vast dat we ons richten op de volgende 4 doelgroepen: Kerken en Zending, Medische hulp, Gemeenschaps ontwikkeling (Mission, Medical Care en Community Development) en IOEP (Initial Operating Experience Program). Ruim 80% van onze vluchten voeren we uit voor deze doelen.

Als AOC-houder voeren we ook charters uit voor een diversiteit aan andere klanten voor een commercieel, maar redelijk tarief.
MAF Suriname is een non-profit vliegtuigmaatschappij die opereert vanaf het vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo.

Door de vliegdiensten van MAF Suriname worden de mensen in de inlandse dorpen bereikt met hulp en het Evangelie.

Wat doen we

Als MAF Suriname bestaan we voor de volgende vier doelgroepen:

 • Kerk en Zending
 • Medische hulp
  • Poli-tochten
  • Ambulancevluchten
  • Personeel, medicijnen en medische middelen
 • Gemeenschapshulp
 • IOEP (Initial Operating Experience Program)
 • Commerciële vliegdiensten

Daarnaast kan MAF Suriname worden ingezet voor noodhulp bij rampen waar dan ook ter wereld.

Kerk en Zending

“Maakt discipelen van alle volken…” (Matteus 28:19).

MAF Suriname vervuld vooral een verbindende en faciliterende rol in de Evangelieverkondiging en gemeente-opbouw in het ontoegankelijk binnenland. We brengen zendelingen, kerkleiders, dorpbestuurders en NGO’s met elkaar in verbinding en spelen daarbij in op signalen voor evangelisatie en kerkplanting.

We zorgen voor logistiek en Bijbelonderwijs op conferenties en faciliteren een opleiding voor inheemse kerkleiders, de Bijbelschool ‘Weejo’.

Wij spannen ons in om de komende jaren in de meeste inheemse en Marrondorpen Bijbelgetrouwe kerken te zien ontstaan en te voorzien in opleiding voor kerkleiders. In het uitvoeren van onze missie houden rivieren, bossen en bergen ons niet tegen. In diepe afhankelijkheid van onze opdrachtgever, de Heere Jezus Christus brengen we hoop, hulp en heling voor deze parels uit de Amazone.

Medische hulp

Poli-tochten
De medische zorg in het binnenland van Suriname is in handen van de Medische Zending. Een aantal inlandse dorpen heeft een eigen polikliniek waar mensen terecht kunnen voor advies, eenvoudige medische handelingen en medicijnen. Naast de poliklinieken, hebben de meeste dorpen behoefte aan medische hulp. MAF Suriname vliegt met artsen langs de dorpen om hulp te bieden. Deze vluchten worden Poli-tochten genoemd.

Ambulancevluchten
Waar geen wegen zijn en het ziekenhuis ontbreekt, worden vliegtuigen als ambulances ingezet om patiënten naar het ziekenhuis te vervoeren. In medische noodsituaties neemt een inlandse zuster op het dorp contact op met de Medische Zending in de stad en wordt MAF Suriname ingezet om de patiënt op te halen.

Personeel, medicijnen en medische middelen
De Medische Zending transporteert met de vliegtuigen van MAF Suriname personeel, medicijnen, medische middelen en voedsel naar de afgelegen dorpen in het binnenland.

Gemeenschapshulp

MAF Suriname wil bijdragen aan de opbouw van lokale gemeenschappen. Ze ondersteunt projecten die investeren in de ontwikkeling van mensen of middelen ten bate van hen die in moeilijk bereikbare gebieden leven. Dit doet MAF Suriname door het vliegen met onderzoeksteams, verschillende ministeries, het transporteren van bouwmaterialen, schoolboeken en leerkrachten.

IOEP (Initial Operating Experience Program)

MAF Nederland en MAF Suriname zien voordelen in het zenden van ‘low time pilots’ naar Suriname om enerzijds tijd te bouwen aan vliegervaring en vlieguren en anderzijds inzetbaar te zijn in het MAF Suriname programma. Er wordt uitgegaan van uitzendingen van minimaal twee jaar, waarbij in het eerste jaar aandacht zal zijn voor ‘field check out’ en ‘time building’ en in het tweede jaar ook daadwerkelijk operationeel gevlogen kan worden op in ieder geval categorie 1 en 2 airstrips.
Als piloten hun opleiding bij MATC afgerond hebben en gestandaardiseerd zijn, hebben zij CPL/IR (Commercial Pilot License met Instrument Rating) met in totaal tussen de 250 en 300 vlieguren. In het Suriname programma is een CPL/IR met 500 uur vereist om als ‘Pilot in Command (PIC)’ te mogen opereren.
Als piloten door MAF International gestandaardiseerd zijn, is dat hoogstwaarschijnlijk op de Airvan GA8 gebeurd. Vervolgens kunnen ze, nadat ze in Suriname gesettled zijn, ingewerkt worden binnen MAF Suriname.
In het eerste jaar wordt er zoveel mogelijk meegevlogen op de Airvan GA8, aanvankelijk rechts, om vertrouwd te raken met het weer, de omgeving en ATC. Al snel kan opgeschoven worden naar de linkerstoel, met de bedoeling om vlieguren op te bouwen en uitgecheckt te worden op de ongeveer 35 verschillende airstrips waar MAF Suriname op vliegt.
Er wordt aangestuurd op een check out op de cat. 3 velden, maar indien dit niet direct bereikbaar is, kan een piloot toch worden ingezet op ca. 85% van alle airstrips. Met de ervaring van de afgelopen jaren, wordt de verhouding van training versus inzetbaarheid gedurende een uitzendtermijn van 2 jaar geschat op 50 – 50.

Commerciële vliegdiensten

Sinds het behalen van het AOC voert MAF Suriname ook vluchten uit voor commerciële doeleinden.

Noodhulp bij rampen

MAF is wereldwijd inzetbaar bij rampen, vaak ontstaan er tijdens orkanen of overstromingen onbereikbare gebieden, gebieden die MAF al in de eerste fase van herstel bereikbaar kan maken door de inzet van haar VSTOL (Very Short Take-Off and Landing) vliegtuigen. MAF heeft hiervoor een efficiënt Quick Respons Team, waardoor in zeer korte tijd vanuit 35 landen expertise en vliegtuigen kunnen worden opgeroepen en ingezet. Het MAF Disaster Response Team kan daarbij een beroep doen op de Surinaamse divisie.

MAF heeft haar expertise te danken aan de veelzijdigheid en multi-inzetbaarheid van de piloten, maar vooral een hele strakke Standaardisatie Course, die dankzij continue zelfreflectie en bijsturing door de jaren heen tot stand is gekomen.

Dankzij 70 jaar ervaring in hulpverlening wordt bij rampen wereldwijd regelmatig een beroep gedaan op de expertise van de MAF. Zo is bijvoorbeeld voor de orkaanramp op Sint Maarten (6 september 2017) een beroep gedaan op de ondersteuning van MAF Suriname.

De Vloot

De huidige vloot van MAF Suriname bestaat uit de volgende vliegtuigen:

PZ-NMZ (Zulu) Gippsland GA-8 Airvan

PZ-NMA (Alfa) Gippsland GA-8 Airvan

PZ-NMF (Fox) Gippsland GA-8 Airvan

GA8 Airvan

Capaciteit aantal personen: 8
Capaciteit gewicht: 500 kg
Snelheid: 225 km/h

De GA8 Airvan neemt 7 passagiers of 500kgs mee met een snelheid van 225 km/u.
Met een grote cabine en een grote cargo pod en STOL (korte start en landing) capaciteiten die nodig zijn voor korte bush-landingsbanen, is de Airvan ideaal voor het werkterrein in Suriname. Het kan opstijgen tot een hoogte van meer dan 15m binnen slechts 500 meter, met minimale landingafstand van 370m.

Cessna 206
MAF Suriname heeft lang met de 206 gevlogen. In 2020 is de laatste Cessna (PZ-NMM) vervangen door een derde Airvan. Dit zorgt voor grotere capaciteit en continuïteit.