Rinia

Rinia

"Het is mij een waar genoegen om bij MAF te mogen werken, omdat ik ervan bewust ben dat MAF een andersoortig bedrijf is dan de doorsnee bedrijven/organisaties. Ik heb een baan bij MAF, maar tegelijkertijd is het voor mij, arbeiden in Gods Koninkrijk vanwege de missie en visie die wij dragen. Tevens is het ook prettig om te weten dat wij deelgenoot zijn van de MAF familie wereldwijd. Dit alles is genade en ben ik God heel erg dankbaar."