Helmer

Helmer

"Werken bij MAF is een groot voorrecht. Door mijn ervaring en talenten in te zetten voor het werk van MAF mag ik een stukje bijdragen aan het brengen van hoop en hulp aan mensen die dat hard nodig hebben. In dit werk mogen we van dichtbij ervaren hoe machtig onze Hemelse Vader werkt, wat een voorrecht."