Wat doen we

Als MAF bestaan we voor de volgende vier doelgroepen:

  • Kerk en Zending
  • Medische hulp
    • Medische safari’s
    • Ambulancevluchten
    • Personeel, medicijnen en medische middelen
  • Gemeenschapshulp
  • Commerciële vliegdiensten

Daarnaast kan MAF worden ingezet voor noodhulp bij rampen.


Kerk en Zending

Vanuit ‘Het heengaan onder alle volken’, ziet MAF het als haar taak om mensen in het binnenland van Suriname het Evangelie te brengen.
Door jarenlange zending onder de indianen, is in vrijwel elk dorp een gemeente ontstaan. Onder de Marrons zijn de meeste zendelingen weggetrokken en zijn de christelijke invloeden nauwelijks meer merkbaar.
MAF vliegt met zendelingen en Bijbelvertalers, transporteert Bijbels, vliegt voor lokale kerken en brengt de inheemsen van en naar Bijbelconferenties.

Medische hulp

Medische safari’s
De medische zorg in het binnenland van Suriname is in handen van de Medische Zending. Een aantal inlandse dorpen heeft een eigen polikliniek waar mensen terecht kunnen voor advies, eenvoudige medische handelingen en medicijnen. Naast de poliklinieken, hebben de meeste dorpen behoefte aan medische hulp. MAF vliegt met artsen langs de dorpen om hulp te bieden. Deze vluchten worden Medische safari’s genoemd.

Ambulancevluchten
Waar geen wegen zijn en het ziekenhuis ontbreekt, worden vliegtuigen als ambulances ingezet om patiënten naar het ziekenhuis te vervoeren. In medische noodsituaties neemt een inlandse zuster op het dorp contact op met de Medische Zending in de stad en wordt MAF ingezet om de patiënt op te halen.

Personeel, medicijnen en medische middelen
De Medische Zending transporteert met de vliegtuigen van MAF personeel, medicijnen, medische middelen en voedsel naar de afgelegen dorpen in het binnenland.

Gemeenschapshulp

MAF wil bijdragen aan de opbouw van lokale gemeenschappen. Ze ondersteunt projecten die investeren in de ontwikkeling van mensen of middelen ten bate van hen die in moeilijk bereikbare gebieden leven. Dit doet MAF door het vliegen met onderzoeksteams, verschillende ministeries, het transporteren van bouwmaterialen, schoolboeken en leerkrachten.

Commerciële vliegdiensten

Sinds het behalen van het AOC voert MAF ook vluchten uit voor commerciële doeleinden.

Noodhulp bij rampen

MAF is wereldwijd inzetbaar bij rampen, vaak ontstaan er tijdens orkanen of overstromingen onbereikbare gebieden, gebieden die MAF al in de eerste fase van herstel bereikbaar kan maken door de inzet van haar VSTOL (Very Short Take-Off and Landing) vliegtuigen. MAF heeft hiervoor een efficiënt Quick Respons Team, waardoor in zeer korte tijd vanuit 35 landen expertise en vliegtuigen kunnen worden opgeroepen en ingezet. Het MAF Disaster Response Team kan daarbij een beroep doen op de Surinaamse divisie.

MAF heeft haar expertise te danken aan de veelzijdigheid en multi-inzetbaarheid van de piloten, maar vooral een hele strakke Standaardisatie Course, die dankzij continue zelfreflectie en bijsturing door de jaren heen tot stand is gekomen.

Dankzij 70 jaar ervaring in hulpverlening wordt bij rampen wereldwijd regelmatig een beroep gedaan op de expertise van de MAF. Zo is bijvoorbeeld voor de orkaanramp op Sint Maarten (6 september 2017) een beroep gedaan op de ondersteuning van MAF Suriname.

Blog
Werken bij MAF SU