Kerk en zending

kerk en zendingMAF ziet het als haar roeping om bij te dragen aan ‘Het heengaan onder alle volken’ uit Matteus 28 in het land zelf. Daarom vliegt ze voor kerken, organisties en personen die de Bijbelse boodschap willen brengen en de mensen in de christelijke leer onderwijzen.

Daarnaast transporteert ze Bijbels, organiseert een Bijbelschool voor Indiaanse voorgangers en vliegt mensen van en naar Bijbelconferenties en de Bijbelschool.

Bijbelschool Weejo
MAF organiseert samen met Bijbelschool Apollos in Paramaribo een Bijbelschool voor Indiaanse voorgangers. De voorgangers krijgen hier een 4 jaar durende opleiding in diverse vakken. Voor de lesblokken komen ze twee keer per jaar bij elkaar op kamp Weejo. Het gestudeerde kan tussentijds op de dorpen in de praktijk worden gebracht. De studenten worden in- en uitgevlogen door MAF en MAF-medewerkers zorgen voor het vervoer van school- en technisch materiaal.

Blog
Werken bij MAF SU